AOP (IOT) PROSES

AOP (IOT)AOP (İOT) PROSES AŞAMALARI

(İleri Oksidasyon prosesi yüksek yüklü ve arıtılması zor atık suların arıtımı için uygundur)

İOT, Endüstride atık suların COD ihtiyacı, renk giderimi gibi yönetmeliklerde belirtilen alıcı ortam atık su deşarj limitlerine çekilmesinde kullanılan yeni bir yöntemdir. İOT gerek kapladığı alanın küçük olması, gerekse çamur oluşumunun yok denecek kadar az olması gibi nedenlerle alternatif ve kayda değer bir arıtma yöntemidir. İhtiyacınız doğrultusunda önce firmanızdan atık su talep edilerek demo sistemimizde denemeler yapılır. Daha sonraki aşamada, sözleşme ile tesisinizde 1/100 ölçekli bir pilot sistem kurulur. Alınan neticeler sonucunda da tesisinizin ihtiyacı olan kapasitede sistem dizayn edilerek kurulum gerçekleştirilir.

1)Katı madde çöktürme ya da filtrasyon (Toplam katı miktarına göre tercih belirlenir)

2)pH ayarı önemli ise, fizibilite ile laboratuar testleri sonrası kararlı pH değeri sağlanır.

3)İOT -Elektrokatalizör Oksidasyonu

4)DAF ya da Lamella durultması (Dissolved air flotation or sedimentation/ Lamella seperator)

5)İOT katalizör Oksidasyonu

6)Filtrasyon sonrası katalitik partiküller ayrıştırılır. Bu süreçten sonra çok az renk veya sıfır renk ile % 75 - % 90 COD giderilir.

7)Son olarak İOT Foto-katalizör yardımı ile % 95 - % 100 COD giderimi sağlanır.

UYGULAMA ALANLARI

1)Petrokimya ve Plastik Endüstrisi

2)Kimya Endüstrisi

3)Gıda Proses Endüstrisi

4)Tekstil ve Boyama Endüstrisi

5)İlaç Endüstrisi

6)RO & NF Tuzlu sularında

İletişim Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

İletişim Bilgilerimiz

NARLIBAHÇE D.GIDA ARITMA ve OZON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Adres: Akdeniz Sanayi Sit. 5051 Sok. No:9 Antalya/ TÜRKİYE

Tel: +90 242 221 01 20

E-mail: narlibahce@ozonoks.com.tr